Bästa platsen för Nobelhuset?

Läs Kommitténs samrådsyttrande över förslaget till Översiktsplan för Stockholm. Och släpp din kreativa fantasin fri!

norrastation--1856_LU