Föreläsningsserie: Vingslag över Haga

vingslag_over_haga
Sex kungliga akademier i samverkan presenterar en föreläsningsserie i samarbete med Kommittén för Gustavianska Parken. Temat är en resa i tiden över Haga och Brunnsviken, parkens idémässiga bevekelsegrunder och tillkomst. Omgivningens och parkens historia speglas ur våra olika akademiers synvinklar och kunskapsområden. Serien inleder ett akademiöverskridande samarbete med avsikt att reflektera över företeelser utifrån akademiernas skilda perspektiv.

Medverkande är representanter för Kungl. Akademien för de fria konsterna (1735), Kungl. Vetenskapsakademien (1739), Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (1753), Kungl. Musikaliska akademien (1771), Svenska Akademien (1786) samt Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (1811).

Föreläsningarna hålls kl 15.00 i Konstakademiens hörsal Fredsgatan 12, Stockholm. Därtill inbjuds till två promenader i Haga.

Fri entré. Begränsat antal platser. Föranmälan krävs, även för vandringarna: via www.konstakademien.se/haga

Program  |  Utförligt program att ladda ned som folder

21 januari 2017
Känslosamheter: om den sentimentala parken, salongen och operasalongen
Erik Wallrup, fil. dr, författare, forskningssekreterare och ledamot av Kungl. Musikaliska akademien  Pianist: Magnus Svensson

11 februari 2017
Tanke som blir verklighet: den engelska parken i Sverige
Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt, ledamot av Kungl. Akademien för de fria konsterna

11 mars 2017
Från kungens Haga till Edelcrantz Skuggan – om nöjet och nyttan av engelska landskap i högan nord
Ulrich Lange, ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

1 april 2017
Hellas i Haga – om antiken, Gustav III och Hagaparken
Anders Cullhed, professor, preses i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

6 maj 2017
Arkadien sett från Bergshamra
Horace Engdahl, författare, ledamot av Svenska Akademien

10 juni 2017
På andra sidan Brunnsviken: park eller vetenskapsstad på norra Djurgården
Jenny Beckman, fil. dr. från KTH och lektor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Kungl. Vetenskapsakademien

29 april 2017
Promenad i gamla Haga: Park för en politisk gambler
Christian Laine, arkitekt SAR/MSA, sekreterare i Kommittén för Gustavianska Parken

17 juni 2017
Promenad i nya Haga: Landskap för en ny Augustus
Christian Laine, arkitekt SAR/MSA, sekreterare i Kommittén för Gustavianska Parken