Förslag till detaljplan Östra Hagastaden – Norrtull

dp-ostra-hagastaden-illustration

Stockholms stad har lämnat ut förslag till detaljplan för området runt Norrtull för synpunkter. Områdets närhet till Brunnsviken samt de två tullhusen från 1700-talet som synliga spår av norra infarten till huvudstaden är delar i det värdefulla historiska landskapet på platsen.  Här finns också en viktig entré från Stockholms innerstad in i Nationalstadsparken.

Kommittén för Gustavianska Parken har i gemensamt yttrande med Haga-Brunnsvikens Vänner och Förbundet för Ekoparken avstyrkt planen i sin nuvarande form. Vi konstaterar att planen i många stycken inte är förenlig med Nationalstadsparken och dess skyddsbestämmelser.

Läs hela yttrandet