Ledamöter

Ledamöter 2018:

Kerstin Brunnberg, journalist, tidigare ordförande Sveriges Radios styrelse,  chef för ArkDes och verksam vid Sveriges Radio.
Ordförande

Désirée Edmar, tidigare chef för Naturhistoriska Riksmuseet, svensk förhandlare om miljö och forskning i Arktis och Antarktis och departementsråd för samordning av den statliga forskningsbudgeten. Tidigare ledamot av Rådet till skydd för Stockholms skönhet. Kommitténs ordförande 2002–2010.
Vice ordförande

Lars Nyberg, landskapsarkitekt LAR/MSA, arkitekt SAR/MSA, tidigare miljö- och planeringsdirektör vid Länsstyrelsen Stockholm och ansvarig för Länsstyrelsens arbete med Nationalstadsparken, f.d. ordförande i Europeiska landskapsarkitektfederationen/EFLA och Landskapsarkitekternas riksförbund/LAR, lärare och föreläsare vid SLU och KTH bl.a. i trädgårdskonstens historia.
Sekreterare

Bo Göran Hellers, professor, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH. Före detta ordförande i Svenska Väg- och Vattenbyggares Riksförbund.
Skattmästare

Sylvia Dovlén, fil.dr, lärare och forskare vid avd. för landskapsplanering, SLU Ultuna
Biträdande sekreterare

Anders Björnsson, publicist och historiker. Tidigare verksam som vetenskaplig medarbetare i Sveriges Radio och I Svenska Dagbladet. Före detta chefredaktör för fjortondagarstidningen Dagens Forskning och för den internationella kvartalstidskriften Baltic Worlds. Gästprofessor vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, och fil.dr h.c. vid humanistiska fakulteten där.

Clas Florgård, landskapsarkitekt LAR/MSA, professor emeritus i landskapsarkitektur vid Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Tidigare verksam som forskare och konsult med särskild inriktning på det bevarade landskapet som estetisk och funktionell resurs i stadsutvecklingen. Nu engagerad i internationell forskning om urban ekologi och stadsplanering.

Anders Holmstrand, jurist, tidigare hovrättsråd vid Svea Hovrätt och rättschef vid Utbildningsdepartementet.

Bengt O.H. Johansson, tidigare adjungerad professor i kulturvård vid Göteborgs universitet. Dessförinnan bl. a. ordförande i stiftelsen Kulturarv utan gränser, sakkunnig i Kulturdepartementet och länsantikvarie i Stockholms län.

Johan Mårtelius, arkitekt SAR/MSA, professor i arkitekturhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan. Tidigare bl.a. vice ordförande i Samfundet Sankt Erik, direktör för Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul och aktiv styrelseledamot i stiftelsen Kulturarv utan Gränser.

Peter Schantz, professor vid GIH i Humanbiologi, specialiserad mot fysisk aktivitet och hälsa.

Ingrid Sjöström, docent i konstvetenskap, tidigare verksam vid Stockholms universitet och Riksantikvarieämbetet. Huvudredaktör till bokverket ”Haga, ett kungligt kulturarv”, 2009. Nu verksam som forskare.