Ledamöter

Peter Schantz, professor i humanbiologi vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), specialiserad mot rörelse, hälsa och miljö. Han har tidigare bl.a. varit verksam som ledamot av Statens Folkhälsoinstituts vetenskapliga råd, och rådgivare åt WHO.
Ordförande

Kerstin Brunnberg, journalist, tidigare ordförande Sveriges Radios styrelse,  chef för ArkDes och verksam vid Sveriges Radio.
Vice ordförande

Bo Göran Hellers, professor, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH. Före detta ordförande i Svenska Väg- och Vattenbyggares Riksförbund.
Skattmästare

Sylvia Dovlén, fil.dr, lärare och forskare vid avd. för landskapsplanering, SLU Ultuna
Sekreterare

Ingrid Sjöström, docent i konstvetenskap, tidigare verksam vid Stockholms universitet och Riksantikvarieämbetet. Huvudredaktör till bokverket ”Haga, ett kungligt kulturarv”, 2009. Nu verksam som forskare.
Styrelseledamot


Anders Björnsson,
 publicist och historiker. Tidigare verksam som vetenskaplig medarbetare i Sveriges Radio och I Svenska Dagbladet. Före detta chefredaktör för fjortondagarstidningen Dagens Forskning och för den internationella kvartalstidskriften Baltic Worlds. Gästprofessor vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, och fil.dr h.c. vid humanistiska fakulteten där.

Fredrik von Feilitzen, Fredrik von Feilitzen, f.d. överläkare, ledamot av AB Stadsholmens kulturhusråd och Djurgårdens hembygdsförenings styrelse. Tidigare ledamot av Stockholms skönhetsråd och styrelserna för Samfundet S:t Erik (hedersledamot), Svenska byggnadsvårdsföreningen, Arkitekturmuseets vänner, Svenska fornminnesföreningen, Föreningen för Dendrologi & Parkvård.

Anders Holmstrand, jurist, tidigare hovrättsråd vid Svea Hovrätt och rättschef vid Utbildningsdepartementet.

Ulrich Lange, docent i konstvetenskap vid Uppsala universitet och professor i kulturvård med inriktning mot bebyggelsehistoria vid Göteborgs universitet. Ledamot av Kungl Skogs- och Lantbruksakademien inom vilken han i olika sammanhang verkat för dess historiska roll på Norra Djurgården.

Johan Mårtelius, arkitekt SAR/MSA, professor i arkitekturhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan. Tidigare bl.a. vice ordförande i Samfundet Sankt Erik, direktör för Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul och aktiv styrelseledamot i stiftelsen Kulturarv utan Gränser.