Ledamöter

Ledamöter 2015:

Gösta Blücher, Tekn dr h c, Arkitekt SAR/MSA, tidigare adjungerad professor i fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola och Generaldirektör vid Boverket och ännu tidigare politiskt sakkunnig i Bostadsdepartementet vid utarbetandet av Plan- och bygglagen samt Naturresurslagen.
Kommitténs ordförande

Christian Laine, arkitekt SAR/MSA, tidigare universitetslektor vid Institutionen för landskapsplanering, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Dessförinnan chef för Riksantikvarieämbetets fastighets- och byggnadsavdelningar. Nu verksam som forskare och konsult.
Kommitténs sekreterare

Anders Björnsson, publicist och historiker. Tidigare verksam som vetenskaplig medarbetare i Sveriges Radio och I Svenska Dagbladet. Före detta chefredaktör för fjortondagarstidningen Dagens Forskning och för den internationella kvartalstidskriften Baltic Worlds. Gästprofessor vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, och fil.dr h.c. vid humanistiska fakulteten där.

Sylvia Dovlén, kommitténs biträdande sekreterare

Désirée Edmar, tidigare chef för Naturhistoriska Riksmuseet, svensk förhandlare om miljö och forskning i Arktis och Antarktis och departementsråd för samordning av den statliga forskningsbudgeten. Tidigare ledamot av Rådet till skydd för Stockholms skönhet. Kommitténs ordförande 2002–2010.

Clas Florgård, landskapsarkitekt LAR/MSA, professor emeritus i landskapsarkitektur vid Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Tidigare verksam som forskare och konsult med särskild inriktning på det bevarade landskapet som estetisk och funktionell resurs i stadsutvecklingen. Nu engagerad i internationell forskning om urban ekologi och stadsplanering.

Bo Göran Hellers, professor, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH. Före detta ordförande i Svenska Väg- och Vattenbyggares Riksförbund.

Bengt O.H. Johansson, tidigare adjungerad professor i kulturvård vid Göteborgs universitet. Dessförinnan bl. a. ordförande i stiftelsen Kulturarv utan gränser, sakkunnig i Kulturdepartementet och länsantikvarie i Stockholms län.

Peter Schantz, professor vid Mittuniversitetet i idrottsvetenskap, specialiserad mot fysisk aktivitet och hälsa.

Joen Sachs, arkitekt SAR/MSA, anställd vid Kooperativa Förbundets Arkitekt- och Ingenjörskontor, sedermera chef för dess enhet för industrins bebyggelse. Utredningsman och projektarkitekt för OK:s raffinaderi, Scanraff. Professor Arkitektur-Industriplanering, senare Arbetets bebyggelse vid Chalmers Tekniska Högskola.

Ingrid Sjöström, docent i konstvetenskap, tidigare verksam vid Stockholms universitet och Riksantikvarieämbetet. Huvudredaktör till bokverket ”Haga, ett kungligt kulturarv”, 2009. Nu verksam som forskare.

Ulf Sporrong, professor i geografi, särskilt kulturgeografi, vid Stockholms universitet fram till 2001. Därefter sekreterare i Kungliga Vitterhetsakademien. Nu verksam som ledamot av Rådet till skydd för Stockholms skönhet.
Kommitténs skattmästare

Olof G Tandberg, tidigare utlandssekreteraren vid Kungliga Vetenskapsakademien och dessförinnan generalsekreterare för Svenska Unescorådet. Nu engagerad i skilda internationella forskningsprojekt.