Ledamöter

Ledamöter 2018:

Désirée Edmar, tidigare chef för Naturhistoriska Riksmuseet, svensk förhandlare om miljö och forskning i Arktis och Antarktis och departementsråd för samordning av den statliga forskningsbudgeten. Tidigare ledamot av Rådet till skydd för Stockholms skönhet. Kommitténs ordförande 2002–2010.
Vice ordförande

Lars Nyberg, landskapsarkitekt LAR/MSA, arkitekt SAR/MSA, tidigare miljö- och planeringsdirektör vid Länsstyrelsen Stockholm och ansvarig för Länsstyrelsens arbete med Nationalstadsparken, f.d. ordförande i Europeiska landskapsarkitektfederationen/EFLA och Landskapsarkitekternas riksförbund/LAR, lärare och föreläsare vid SLU och KTH bl.a. i trädgårdskonstens historia.
Kommitténs sekreterare

Bo Göran Hellers, professor, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH. Före detta ordförande i Svenska Väg- och Vattenbyggares Riksförbund.
Kommitténs skattmästare

Anders Björnsson, publicist och historiker. Tidigare verksam som vetenskaplig medarbetare i Sveriges Radio och I Svenska Dagbladet. Före detta chefredaktör för fjortondagarstidningen Dagens Forskning och för den internationella kvartalstidskriften Baltic Worlds. Gästprofessor vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, och fil.dr h.c. vid humanistiska fakulteten där.

Kerstin Brunnberg, journalist, tidigare ordförande Sveriges Radios styrelse,  chef för ArkDes och verksam vid Sveriges Radio.

Sylvia Dovlén, kommitténs biträdande sekreterare

Clas Florgård, landskapsarkitekt LAR/MSA, professor emeritus i landskapsarkitektur vid Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Tidigare verksam som forskare och konsult med särskild inriktning på det bevarade landskapet som estetisk och funktionell resurs i stadsutvecklingen. Nu engagerad i internationell forskning om urban ekologi och stadsplanering.

Anders Holmstrand, jurist, tidigare hovsrättsråd vid Svea Hovrätt och rättschef vid Utbildningsdepartementet.

Bengt O.H. Johansson, tidigare adjungerad professor i kulturvård vid Göteborgs universitet. Dessförinnan bl. a. ordförande i stiftelsen Kulturarv utan gränser, sakkunnig i Kulturdepartementet och länsantikvarie i Stockholms län.

Johan Mårtelius, arkitekt SAR/MSA, professor i arkitekturhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan. Tidigare bl.a. vice ordförande i Samfundet Sankt Erik, direktör för Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul och aktiv styrelseledamot i stiftelsen Kulturarv utan Gränser.

Joen Sachs, arkitekt SAR/MSA, anställd vid Kooperativa Förbundets Arkitekt- och Ingenjörskontor, sedermera chef för dess enhet för industrins bebyggelse. Utredningsman och projektarkitekt för OK:s raffinaderi, Scanraff. Professor Arkitektur-Industriplanering, senare Arbetets bebyggelse vid Chalmers Tekniska Högskola.

Peter Schantz, professor vid Mittuniversitetet i idrottsvetenskap, specialiserad mot fysisk aktivitet och hälsa.

Ingrid Sjöström, docent i konstvetenskap, tidigare verksam vid Stockholms universitet och Riksantikvarieämbetet. Huvudredaktör till bokverket ”Haga, ett kungligt kulturarv”, 2009. Nu verksam som forskare.

Ulf Sporrong, professor i geografi, särskilt kulturgeografi, vid Stockholms universitet fram till 2001. Därefter sekreterare i Kungliga Vitterhetsakademien. Nu verksam som ledamot av Rådet till skydd för Stockholms skönhet.

Olof G Tandberg, tidigare utlandssekreteraren vid Kungliga Vetenskapsakademien och dessförinnan generalsekreterare för Svenska Unescorådet. Nu engagerad i skilda internationella forskningsprojekt.