Länkar

Några länkar med bäring på Nationalstadsparken:

Förbundet för Ekoparken
www.ekoparken.org
Ideell paraplyorganisation uppbyggd av 50-talet föreningar. Arbetar för Ekoparken – Nationalstadsparken under mottot Värna, vårda, visa. Hemsida med bl.a. förbundets yttranden i aktuella ärenden.

Kungliga nationalstadsparken
www.nationalstadsparken.se
Hemsida som sköts av Stockholms länsstyrelse. Innehåller allehanda information om parken, bl.a. aktivitetskalendarium, naturbilder, kartbaserad besöksinsformation och referensmaterial.

Haga-Brunnsvikens vänner
www.haga-brunnsviken.org
Förening som verkar för utvecklande och skydd av området kring Brunnsviken. Hemsida med bl.a. yttranden och tidningen Hagabladet.

Kungl. Djurgårdens Förvaltning
www.royalcourt.se
Organisationen handhar förvaltningen av Djurgården och störra delarna av Nationalstadsparken. På hovets hemsida finns även uppgifter om de kungliga slotten.