Ny skrift: Juridiken kring Nationalstadsparken

platsens-kulturella-betydelse_omslag

Vitterhetsakademien anordnade 2016 tillsammans med Kommittén för Gustavianska Parken/KGP och Förbundet för Ekoparken/FFE ett seminarium om funktion och innehåll i lagstiftning och förordningar som ska skydda Nationalstadsparken. Anförandena från seminariet återges i en liten nyutgiven skrift från Vitterhetsakademien (egentligen Vitterhets- Historie- och Antikvitetsakademien), Platsens kulturella betydelse – Juridiken kring Nationalstadsparken. Bland författarna märks f.d. hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt, f.d. generaldirektören Gösta Blücher, professor Jonas Ebbesson, f.d. departementsrådet Erik Casten Carlberg (huvudansvarig för förarbetet till lagen om nationalstadsparker), samt Christian Laine, KGP och Richard Murray, FFE. Nedan finner Du en länk till skriften, som också kan införskaffas i tryckt form hos Vitterhetsakademien.

Platsens kulturella betydelse – Juridiken kring Nationalstadsparken