Yttranden

Remissvar, detaljplan för Östra Hagastaden, Norrtull

Samrådsyttrande över förslag till översiktsplan Stockholm 2016
(2017.01.09)

Yttrande över förslag till översiktsplan för Solna 2030
(2015.08.20)

Överklagande av detaljplan för Albano, mark- och miljödomstolen
(2014.01.19)

Yttrande över detaljplan för Gasklocka 3 och 4 i Hjorthagen, komplettering
(2013.10.26)

Yttrande över detaljplan för Gasklocka 3 och 4 i Hjorthagen
(2013.09.30)

Överklagande av detaljplan för Albano och Norra Djurgården, mark- och miljödomstolen
(2013.06.17)

Överklagande av detaljplan för Albano, Norra Djurgården 2:2 m.fl., länsstyrelsen
(2013.01.03)

Yttrande över Detaljplan för Albano, Norra Djurgården 2:2 m.fl.
(2012.08.13)

Yttrande över Länsstyrelsens förslag till vård- och utvecklingsplan för Nationalstadsparken
(2012.07.13)

Kompletterande yttrande över utställt förslag till detaljplan för Albano
(2012.05.22)

Yttrande över utställt förslag till detaljplan för Albano
(2012.04.23)

Samrådsyttrande över Förslag till detaljplan för Albano
(2011.08.09)

Samrådsyttrande över Program för Albano
(2011.01.17)

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden – Gasklocka 3 och 4, Hjorthagen 1:2 m.fl.
(2010.12.07)

Yttrande över utställd detaljplan för fastigheten Vasastaden 1:16 m.m. (Norra Station) i stadsdelen Norrmalm
(2009.11.05)

Samrådssynpunkter på översiktsplan för Stockholm, utställningsförslag maj 2009
(2009.09.19)

Samrådsynpunkter på detaljplan för fastigheten Vasastaden 1:16 m.m. (Norra Station) i stadsdelen Norrmalm, kompletterande yttrande
(2009.07.03)

Samrådsynpunkter på detaljplan för fastigheten Vasastaden 1:16 m.m. (Norra Station) i stadsdelen Norrmalm.
(2009.06.20)

Yttrande över Förslag till tilläggsplan för del av Norra länken i stadsdelen Vasastaden Utställt förslag.
(2009.01.15)

Samrådssynpunkter på ny översiktsplan för Stockholm
(2009.01.11)

Yttrande över Förslag till tilläggsplan för del av Norra länken, i stadsdelen Vasastaden
(2008.10.02)

Yttrande över Departementspromemorian ”Utvecklingen av nationalstadsparken” (2008.07.28)

Yttrande över Förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden i stadsdelarna Hjorthagen och Norra Djurgården i Stockholm
(2008.06.19)

Synpunkter på utställningshandlingen Översiktsplan för Nationalstadsparken – Stockholmsdelen
(2008.05.19)

Synpunkter på samrådshandlingen Miljökonsekvensbeskrivning för fördjupat program för Hjorthagen, november 2007
(2008.01.30)

Synpunkter på det utställda förslaget till fördjupad översiktsplan för Nationalstadsparkens Solnadel
(2007.07.05)

Yttrande över samrådsförslag till översiktsplan för Nationalstadsparken,
Stockholmsdelen
(2006.10.31)

Yttrande över förslag till skötselplan för Nationalstadsparken
(2006.06.26)